სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმი

სამაზრო მუზეუმი ახალციხეში 1923 წელს დაარსდა რომლის ბაზაზეც 1937 წელს მხარეთმცდნეობის მუზეუმი გაიხსნა.
1972 წელს მუზეუმის კუთვნილებაში ე.წ. “რაბათის” ტერიტორიაზე არსებული ორი შენობა გადავიდა და მუზეუმს ივანე ჯავახიშვილის სახელი მიენიჭა.
მუზეუმში რეგიონის კულტურული მემკვდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია თავმოყრილი: ძველი ხელნაწერები, ეპიგრაფიკული, ეთნოგრაფიული მასალა და ფოტო-დკუმენტები.

დღეისვის მუზეუმის ფონდებში 25 ათასზე მეტი ექსპონატი არის დაცული, მათ შორის ხელნაწერთა და ძველ ნაბეჭდ წიგნთა ფონდი. განსაკუთრებული ადგილი ქართულ ლაპიდარულ ნიმუშებსა და ხალიჩა-ფარდაგების გამოფენებს უკავიათ.