იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი – ქარვასლა


ქალაქის მუნიცპალურ მუზეუმი 1910 წელს დაარსდა. მოგვიანებით მას იოსებ გრიშაშვილის სახელი მიენიჭა.
1984 წლიდან თბილისის ისტორიის მუზეუმი არწრუნის ქარვასლის შენობაში გახლავთ განთავსებული.
მუზეუმის ფონდებში 50 000-ზე მეტი ექსპონატი ინახება. ისინი ასახავენ თბილისის ისტორიას ძვ. წ. IV ათასწლეულის ბოლოდან დღემდე.
მუზეუმში დაცულია არქეოლოგიური, ეთნოლოგიური, დოკუმენტური მასალა, ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები და უმდიდრესი ფოტო კოლექცია.
აქვე ინახება მხატვრული და გრაფიკული ხელოვნების მრავალი უნიკალური ძეგლი.
წარსულის ამსახავ მასალასთან ერთად თბილისის ისტორიის მუზეუმი წარმოგვიდგენს თანამედროვე ხელოვნებასაც. 1986 წლიდან მის თანამედროვე ხელოვნების საგამოფენო დარბაზებში ქართველ და უცხოელ ხელოვანთა გამოფენები ეწყობა.